Przejdź do treści

NNO. Po stronie odpowiedzialności.

Komentujemy świat. Chcemy go zmieniać na lepszy.

Poznaj nas
Społeczna odpowiedzialność i etyka w biznesie to duże wyzwanie – trzeba je potraktować jako bardzo prywatne zaproszenie Społeczna odpowiedzialność i etyka w biznesie to duże wyzwanie – trzeba je potraktować jako bardzo prywatne zaproszenie
Zrównoważony Rozwój

Społeczna odpowiedzialność i etyka w biznesie to duże wyzwanie – trzeba je potraktować jako bardzo prywatne zaproszenie


22 kwietnia, 2014

Budując organizację samorządową już prawie 15 lat temu, Ojcowie Założyciele KPF, wśród których byli ludzie biznesu i jednocześnie sukcesu w biznesie uznali, że nie da się prowadzić go w długiej perspektywie, o ile nie stanie się on godnym zaufania, a reprezentowane przez nich instytucje nie będą się stawać podmiotami zaufania publicznego. Dali temu wyraz w Misji KPF, zapisanej w Kodeksie Dobrych Praktyk Członków KPF.

ZASADY DOBRYCH PRAKTYK TO NIE POMNIK PAMIĘCI O DOBRYCH INTENCJACH

15 lat temu takie podejście było w Polsce tak samo rewolucyjne jak to, że sektor kredytów, finansów konsumenckich może być traktowany jako pod każdym względem równorzędny innym, tradycyjnym obszarom bankowania. Tworząc Zasady Dobrych Praktyk zadbano również i o to, by ten kodeks etyczny nie stał się wyłącznie pomnikiem pamięci o dobrych intencjach. A jest to zasługa Profesora Wojciecha Gasparskiego z Centrum Etyki Biznesu i Akademii Koźmińskiego. Pan Profesor, biorąc udział w pracach samorządowych nad stworzeniem Zasad Dobrych Praktyk, swoim autorytetem przekonał uczestników prac między innymi do wdrożenia do praktyki biznesowej Członków KPF obowiązku przeprowadzania rokrocznie audytu etycznego. Przekonał także do wdrożenia projektu funkcjonowania Komisji Etyki i to jako całkowicie niezależnego Organu statutowego. Przekonał również do tego, by Zasady Dobrych Praktyk objęły relacje ze wszystkimi interesariuszami biznesu, co nie było już w tamtym czasie odkrywczym dla naukowców, etyków – dla biznesu było wciąż nowym. To dzięki Profesorowi Wojciechowi Gasparskiemu Zasady Dobrych Praktyk KPF stały się metakodeksem; to dzięki niemu również zawierają nie tylko zasady ogólne, ale również księgi szczegółowe. Te ostatnie odnoszą się do działalności już dziś kilku sektorów rynku finansowego, w tym wprost usług kredytowych, oferowanych przez banki, pośredników kredytowych, firmy pożyczkowe, zarządzania wierzytelnościami, udostępniania informacji gospodarczych, renty dożywotniej. Każda księga branżowa niesie dla przedsiębiorców i uczestników konkretnego sektora finansowego bardzo konkretną wiedzę w postaci szczegółowych zasad, jakie praktyki biznesowe mogą być uznane za godne zaufania. Twórcy tego kodeksu wierzyli, że poprzez taką wiedzę i stosując się do wskazań można tworzyć przewagę konkurencyjną, a pośrednio wpływać na warunki do zrównoważonego rozwoju nie tylko własnej branży.

MISJA BYCIA SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNYM

Ze względu na przyjętą Misję, KPF dba o rzetelne relacje z tymi podmiotami, których celem statutowym jest ochrona praw konsumentów, stara się również dostarczać wiedzy konsumentom, jak odnaleźć się na rynku finansowym. Powstawały takie projekty, jak poradnik dotyczący racjonalnego podejścia do zaciągania zobowiązań kredytowych, poradnik o profesjonalnej windykacji, poradnik umiejętnego korzystania z przepisów upadłości konsumenckiej. Wydawnictwa te łącznie w kilkudziesięciu tysiącach egzemplarzy były szeroko dystrybuowane.

KPF od wielu już lat realizuje projekt konkursu na najlepszą pracę magisterską, doktorską, licencjacką z zakresu etyki biznesu – Verba Veritatis – by przede wszystkim budzić zainteresowanie tym obszarem tych, którzy mają wchodzić do praktyki biznesowej, czy też mają z nią związek jako naukowcy, dydaktycy; by suma ich wiedzy wpływała na poprawę standardów etycznych w polskiej gospodarce.

Na koniec, to także z tego powodu, jakim jest przyjęta przez Członków Organizacji Misja, KPF od wielu lat jest współorganizatorem największego już prawdopodobnie projektu konferencji, która poświęcona jest zagadnieniom etyki w biznesie. Konferencja Prakseologiczno-Etyczna, realizowana jest od lat wspólnie z Centrum Etyki Biznesu, Akademią Koźmińskiego, IFiS PAN i Towarzystwem Naukowym Prakseologii, w tym roku w ramach projektu Nienieodpowiedzialni zainicjowanego przez ANG Spółdzielnię Doradców Kredytowych stworzyliśmy wspólnie ważne wydarzenie, które powinno być inspiracją dla praktyków rynku finansowego.

Udostępnij:

Dołącz do naszej społeczności

Zarejestruj się bezpłatnie, otrzymasz dostęp do wykładów, najnowszych artykułów, wywiadów i podcastów.

Dowiedz się więcej