• Brak produktów w koszyku.
Idea.

NNO – Po stronie odpowiedzialności 

NNO to miejsce rozmów, społeczność i ośrodek niezależnych treści. Do rozmów, dyskusji i debat prowadzonych w NNO zapraszamy przedstawicielki i przedstawicieli szeroko rozumianej nauki – filozofów, etyków, psychologów, socjologów, działaczki i działaczy praw człowieka, ekologów oraz liderki i liderów biznesu. Mamy też u nas miejsce dla artystów, sportowców.

Tworząc treści stawiamy na ważne dla jednostek i dla społeczeństwa pytania i wspólnie szukamy na nie odpowiedzi:

→ Co wnosimy i czego oczekujemy od społeczeństwa?

→ Co może nam pomóc budować dobre życie zawodowe, obywatelskie i prywatne?

→ Jak działa biznes? Czy jest partnerem dla społeczeństwa, pracowników? Czy szanuje środowisko naturalne?

→ Co wspólnie możemy zrobić dla świata? Czy jesteśmy za niego odpowiedzialni/odpowiedzialne?

Szukając odpowiedzi na te i podobne pytania chcemy Was inspirować do myślenia i działania, zgodnie z hasłem – ZOBACZ, ZROZUM, ZMIENIAJ. Chcemy razem z Wami poszukiwać i odkrywać lepszy wymiar życia społecznego i biznesu, niż te, które znamy. Chcemy stawać się lepszymi ludźmi. Zbierać doświadczenia wynikające z działania na rzecz dobra wspólnego.

NNO jest inicjatywą niekomercyjną i non-profitową, realizowaną pro-publico bono w ramach Fundacji Nienieodpowiedzialni.

Projekt działa i jest rozwijany dzięki środkom pozyskiwanym od Darczyńców i Partnerów.

NNO jest kontynuacją projektu społecznego Nienieodpowiedzialni o charakterze filozoficzno-biznesowym, (od 2013 roku). Działamy przy Fundacji Nienieodpowiedzialni. Tworzymy, publikujemy i propagujemy treści w serwisie nno.pl (dawniej nienieodpowiedzialni.pl), magazynu NNO, serii książkowej “Rozmowy o odpowiedzialności” oraz podczas corocznych konferencji Nieodpowiedzialni.

Każda z konferencji ma hasło-klucz. To jeden z siedmiu grzechów głównych. Spotkania na żywo z Wami są pretekstem do dyskusji na tematy, które nas nurtują. Mówiliśmy już o chciwości, o tym ile w nas pychy, lenistwa, nieumiarkowania i gniewu. W 2020 r. – ile  zazdrości. Kolejnym hasłem-kluczem będzie nieczystość.

NNO i Fundacja Nienieodpowiedzialni powstały z inicjatywy Grupy ANG S.A. (dawniej ANG Spółdzielnia) – ogólnopolskiej firmy pośrednictwa finansowego, która od lat działa na rzecz budowania i rozwoju etycznej, odpowiedzialnej sprzedaży, biznesu oraz odpowiedzialności społecznej. 

Zespół NNO:

Jolanta Grabowska – kierowniczka projektu NNO

Dorota Chrobak – redaktorka współpracująca

Grzegorz Nawrocki – redaktor współpracujący

Artur Nowak – Gocławski – inicjator projektu NNO, redaktor naczelny i prezes Fundacji Nienieodpowiedzialni

Paweł Oksanowicz – redaktor współpracujący

Krystyna Romanowska – redaktorka współpracująca

Biała Księga

Misja i praktyki

Naszą misją jest docieranie do prawdy o świecie. Ustalanie prawdy służy rzetelnej informacji. Gdyby ta informacja przyczyniła się do zmiany świata na lepsze, nasze ambicje zostałyby w pełni zaspokojone.

W działaniach kierujemy się uczciwością. Tam, gdzie tylko można w sposób niewartościujący przedstawiamy tematy ważne dla naszych odbiorców.

Unikamy konfliktów interesów, rzeczywistych lub pozornych. Wszelkie sporne sprawy rozwiązujemy wspólnie. Nie chcemy ulegać naciskom. Tak samo chcemy być traktowani przez naszych odbiorców i partnerów. 

Wszelkie umowy z naszymi partnerami zawieramy w sposób jawny. Nie zawierają one żadnych form nacisku bezpośredniego i pośredniego. Umowy z partnerami nie mogą wpłynąć na ostateczną decyzję dotyczącą publikacji materiału.

Materiały sponsorowane są odpowiednio oznaczane.

Materiały umieszczane na nośnikach NNO są wspólną własnością. Ich rozpowszechnianie jest dozwolone na zasadzie wolnej licencji, z umieszczeniem adnotacji o źródle.

Tematy

Treści dobieramy na zasadzie istotności dla odbiorców. Odzwierciedlają one problemy i sprawy, którymi żyje nasze otoczenie i społeczeństwo. 

Język

Wolność mediów oznacza dla nas wzięcie odpowiedzialności za treść i formę przekazu oraz wynikające z nich konsekwencje. Używamy klarownego języka, dostosowanego do odbiorcy i medium.

Organizacja pracy

Decyzje dotyczące wyboru tematów, nośników i terminu realizacji podejmujemy wspólnie.

Odpowiedzialność za powstanie materiałów na ich poszczególnym etapie spoczywa na autorce/autorze.

Wszystkie z publikowanych treści są równoprawne.