Przejdź do treści

NNO. Po stronie odpowiedzialności.

Komentujemy świat. Chcemy go zmieniać na lepszy.

Poznaj nas
Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2023. Dobre praktyki” Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2023. Dobre praktyki”
Zrównoważony Rozwój

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2023. Dobre praktyki”


17 kwietnia, 2024

16 kwietnia br. podczas konferencji “Targi Idei ESG” odbyła się premiera 22. edycji corocznego raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu. W publikacji zaprezentowano 1046 praktyk realizowanych przez 266 firm. Raport jest największym w Polsce przeglądem dobrych praktyk rynkowych z obszaru zrównoważonego rozwoju.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu, największa i najdłużej działająca organizacja zajmująca się ESG
i zrównoważonym rozwojem w kompleksowy sposób, od 2002 r. publikuje Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Główną część publikacji stanowi podsumowanie działań z zakresu ESG i zrównoważonego rozwoju, realizowanych przez firmy w roku poprzedzającym. Stałym elementem publikacji jest także przegląd najważniejszych wydarzeń i publikacji.

Trendy i wyzwania ESG w działaniach firm w Polsce

Dobre praktyki zostały tradycyjnie podzielone na 7 obszarów, zgodnie z normą ISO 26000.
W zestawieniu znajduje się 1046 dobrych praktyk realizowanych przez 266 firm.  W zdecydowanej większości (75 proc.) podmioty zgłaszające dobre praktyki to duże przedsiębiorstwa. 16 proc. stanowią firmy średnie, a firmy małe i mikro to odpowiednio 7 proc. i 2 proc. reprezentowanych przedsiębiorstw.

Podobnie jak w poprzedniej edycji, także i w tym roku najwięcej działań zaprezentowanych
w Raporcie dotyczy zaangażowania społecznego (418 dobrych praktyk), praktyk z zakresu pracy (249 dobrych praktyk) i środowiska (210 dobrych praktyk). Do mniej licznych należą obszary dotyczące praw człowieka (54 dobre praktyki), zagadnień konsumenckich (46 dobrych praktyk), uczciwych praktyk operacyjnych (37 dobrych praktyk) i ładu organizacyjnego (32 dobre praktyki).

Nowością w 22. raportu była możliwość przypisania praktyki do poszczególnych ESRS. Najliczniejszą grupę stanowią działania związane z ESRS S1 – Właśni pracownicy (207 dobrych praktyk), następnie ESRS S3 – Społeczności dotknięte (163 dobre praktyki) oraz ESRS E1 – Zmiana klimatu (84 dobre praktyki).

73 proc. firm uczestniczących w przeglądzie deklaruje, iż podlega obowiązkowi raportowania zgodnie z CSRD. Jako największe wyzwania związane z implementacją tej regulacji wskazały m.in. zbieranie danych w łańcuchu dostaw (115 wskazań) i definiowanie procesu podwójnej istotności (64 wskazań).

Praktyki zgłoszone do raportu są opisane także pod kątem kontrybucji do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Najczęściej są to działania dotyczące Celu 3 Dobre zdrowie
i jakość życia (221 dobrych praktyk), Celu 12 Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
(218 dobrych praktyk) i Celu 4 Dobra jakość edukacji (214 dobrych praktyk). Najrzadziej wskazywanymi są: Cel 2 Zero głodu (13 dobrych praktyk), Cel 16 Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje (12 dobrych praktyk) oraz Cel 14 Życie pod wodą (3 dobre praktyki).

Udostępnij:

Dołącz do naszej społeczności

Zarejestruj się bezpłatnie, otrzymasz dostęp do wykładów, najnowszych artykułów, wywiadów i podcastów.

Dowiedz się więcej