Przejdź do treści

NNO. Po stronie odpowiedzialności.

Komentujemy świat. Chcemy go zmieniać na lepszy.

Poznaj nas
Dobro planety czy interes firmy, a może jedno i drugie? Premiera raportu „Biznes na rzecz zmiany 2024”. Dobro planety czy interes firmy, a może jedno i drugie? Premiera raportu „Biznes na rzecz zmiany 2024”.
Zrównoważony Rozwój

Dobro planety czy interes firmy, a może jedno i drugie? Premiera raportu „Biznes na rzecz zmiany 2024”.


21 lutego, 2024

Jak głęboko powinna sięgać transformacja biznesu dla dobra środowiska i społeczeństwa? Jak sprostać tym oczekiwaniom zachowując równowagę w organizacji? Odpowiedzi na pytania o konsekwencje działań zawiera raport „Biznes na rzecz zmiany 2024” opracowany przez Climate Leadership.

„Biznes na rzecz zmiany 2024” jest czwartym wydaniem w cyklu raportów podsumowujących całoroczną aktywność społeczności skupionej w programie Climate Leadership. Wśród artykułów tworzących publikację, znajdziemy teksty ekspertów Climate Leadership reprezentujących zróżnicowane obszary wiedzy. 

Raport zawiera wnikliwe omówienia trendów ESG jako odpowiedzi biznesu na najbardziej aktualne wyzwania środowiskowe i klimatyczne, a także deklaracje klimatyczne i opisy wdrożonych już działań przedstawione w ramach dobrych praktyk firm-uczestników Programu. W publikacji znajdują się m.in:

 • Globalne trendy: E jak ENVIRONMENTAL
 • Globalne trendy: S jak SOCIAL
 • Globalne trendy: G jak GOVERNANCE
 • Dobre praktyki uczestników Climate Leadership
 • Spotkanie społeczności i konferencja „Ślad węglowy i co dalej?”
 • Regenerative Farming Hub
 • Jak wygląda nasz świat w 2023? – nawiązanie do Climate Conversations
 • Raporty o stanie klimatu – najważniejsze wnioski

Zachęcam do przeczytania tego raportu. Ma on 247 stron, to jest dwa razy więcej niż rok temu, co oznacza, że mamy coraz więcej wiedzy, która jest potrzebna biznesowi. — rozpoczął wypowiedź i kontynuował ją w poważnym tonie — Myślę, że istotą naszej działalności jest to, że staramy się wspierać biznes w transformacji, i że robiąc to, przeciwstawiamy się wzbierającej fali dekadentyzmu, dostarczając biznesowi wiedzy JAK stać się częścią zmiany.

mówi prof. Bolesław Rok

Spotkanie było okazją do kontynuacji dyskursu klimatycznego, wzajemnych inspiracji i omówienia przyszłych działań. Rozpoczynając je, dyrektorka generalna UNEP/GRID-Warszawa Maria Andrzejewska podziękowała za współtworzenie publikacji “Biznes na rzecz zmiany 2024 przez włączanie się w całoroczne działania. Nawiązała do rozpoczynającej się w przyszłym tygodniu w Nairobi szóstej sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UN Environment Assembly, UNEA) i obecności na nim UNEP/GRI-Warszawa.

Dobrostan planety. Dobrostan człowieka

O „Dobrostanie planety. Dobrostanie człowieka.” rozmawiali Joanna Wis-Bielewicz, Ewelina Lewandowska i Aneta Skubida. Uczestnicy i prowadzący debatę prof. Bolesław Rok. poszukiwali odpowiedzi na pytania o możliwości łączenia rozwoju, wzrostu wartości czy budowania konkurencyjnej pozycji z troską o dobro planety. Mówi się czasem, że kryzys klimatyczny jest kryzysem cywilizacyjnym, bo planeta sobie poradzi, nawet gdy nasza cywilizacja się załamie, jednak czy zaangażowanie firmy w budowanie dobrostanu ludzi zawsze jest korzystne dla planety? Jak kształtować priorytety korporacyjne, aby łączyć dobrostan firmy, planety i człowieka? Rozmówcy zgodzili się, że czeka nas olbrzymia zmiana sposobu myślenia w szerokim kontekście. W związku z tym, wskazane jest, żeby na każdym kroku, także w obszarach działania przedsiębiorstwa, starać się być obywatelem włączającym się w działania, o których wiadomo, że wpłyną na transformację w skali regionu.

Transformacja w firmie. Transformacja w regionie

Czy sprawiedliwa transformacja jako idea spajająca zrównoważony rozwój firmy i rozwój regionalny powinna być kluczowym elementem strategii każdej dużej firmy? Nad tą i podobnymi niewiadomymi pochylili się: Magdalena Krukowska, Mariusz Gołąb i Piotr Biernacki — uczestnicy dyskusji „Transformacja w firmie. Transformacja w regionie.” moderowanej przez Marię Andrzejewską. Zdaniem uczestników, błędem jest mówienie o działaniu dla planety w skali mikro w oderwaniu od globalnego kontekstu. Ryzyko jest zawsze, a prowadzenie biznesu wymaga zrównoważenia przeciwstawnych interesów. Najważniejsze dla firm jest, żeby nie bać się podejmowania działań dwukierunkowych — z jednej strony dbać o środowisko, z drugiej zaspakajać potrzeby ludzi. Zdaniem panelistów, biznesowi może w tym dopomóc analiza wpływu na środowisko.

Slalom z klimatem

W ramach warsztatów w innowacyjnej formule „Slalomu z klimatem”, uczestnicy angażowali się w systemie rotacyjnym w krótkie wymiany myśli z opiekunami sześciu obszarów wiedzy:

 • Katarzyna Król — Jakie produkty i usługi są nam (i planecie) potrzebne? Czy biznes jest w stanie je dostarczać?;
 • Agata Miryn — Partycypacja, czyli włączanie pracowników w strategię klimatyczną/ ESG oraz, czy i w jakim zakresie to jest możliwe/potrzebne?;
 • Joanna Maraszek — Dyrektywa 3xD (Due Diligence Directive), czyli wielki kłopot w łańcuchu wartości oraz, jak sobie z tym radzić (o ile Parlament Europejski się na nią w ogóle zdecyduje)?;
 • Agata Delmaczyńska — Dekarbonizacja czyli jak szybko, kto i kiedy? oraz czy to się może udać na poziomie firmy w Polsce?;
 • Joanna Krombholz-Zabielska — Redukcja zużycia materiałów i surowców krytycznych. Z czego da się zrezygnować, żeby klienci i planeta byli szczęśliwi?;
 • Piotr Kowalik — Regulacje. Jak dotrzeć z przesłaniem do tysięcy firm w Polsce? I kto ma to robić?

Dołącz do społeczności Climate Leadership

Program Climate Leadership skupia ponad 150 niezależnych ekspertek i ekspertów w dziesięciu dziedzinach: bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone finansowanie, raportowanie niefinansowe, gospodarka o obiegu zamkniętym, zrównoważony łańcuch dostaw, nowe technologie i innowacje na rzecz klimatu, zmniejszenie śladu węglowego, efektywność energetyczna i surowcowa, ochrona bioróżnorodności, edukacja klimatyczna. Tylko w roku 2023, w programie wzięło udział ponad 3000 osób, odbyło się ponad 150 spotkań zakończonych opracowaniem opinii eksperckich dla podążających indywidualnie obraną ścieżką uczestników Programu.

Udostępnij:

Dołącz do naszej społeczności

Zarejestruj się bezpłatnie, otrzymasz dostęp do wykładów, najnowszych artykułów, wywiadów i podcastów.

Dowiedz się więcej