Przejdź do treści

NNO. Po stronie odpowiedzialności.

Komentujemy świat. Chcemy go zmieniać na lepszy.

Poznaj nas
Reprezentujesz trzeci sektor, podmiot ekonomii społecznej lub firmę komercyjną? Weź udział w badaniu Europejskiego Monitora Przedsiębiorstw Społecznych (ESEM) Reprezentujesz trzeci sektor, podmiot ekonomii społecznej lub firmę komercyjną? Weź udział w badaniu Europejskiego Monitora Przedsiębiorstw Społecznych (ESEM)
Zrównoważony Rozwój

Reprezentujesz trzeci sektor, podmiot ekonomii społecznej lub firmę komercyjną? Weź udział w badaniu Europejskiego Monitora Przedsiębiorstw Społecznych (ESEM)


19 listopada, 2021

W tym roku badanie obejmie 21 krajów z Europy, po raz pierwszy Polskę. Zebrane dane pozwolą wypełnić lukę wiedzy na temat przedsiębiorstw społecznych w Europie. W Polsce projekt ESEM koordynuje Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Badanie potrwa do końca grudnia 2021 r.

Projekt ESEM ma na celu komunikowanie, wspieranie i promowanie potrzeb i interesów przedsiębiorstw działających w obszarze ekonomii społecznej i solidarnej w Europie i poza jej granicami. Monitor ESEM zbiera ważne spostrzeżenia od uczestniczących w badaniu na temat przedsiębiorczości społecznej i udostępnia je decydentom, urzędnikom państwowym, inwestorom, badaczom oraz praktykom działającym na rzecz pozytywnego wpływu społecznego i środowiskowego.

Jak wziąć udział w badaniu?

Do udziału w badaniu Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza

  • podmioty z trzeciego sektora,
  • podmioty ekonomii społecznej
  • firmy komercyjne

Badanie jest dostępne w polskiej wersji językowej.

Kliknij i wypełnij ankietę – w prawym górnym rogu należy wybrać kraj – Polska.

Po co ESEM?

Dotychczas dane ESEM przyczyniły się do opracowania planu działania UE na rzecz ekonomii społecznej, który jest obecnie przygotowywany przez Komisję Europejską, wpłynęły też na prawodawstwo i możliwości finansowania w niektórych krajach.

Zebrane dane pomogą też prawodawcom, decydentom i podmiotom finansującym lepiej zrozumieć wyzwania i potrzeby, przed którymi stoisz jako przedsiębiorca społeczny, jako organizacja nastawiona na pozytywny wpływ na społeczeństwo i/lub środowisko naturalne.

Wyniki badań pozwolą również na rozwój lepszego finansowania, ustawodawstwa, polityk i wsparcia przedsiębiorstw społecznych w przyszłości. Są one i będą prezentowane na spotkaniach z krajowymi i unijnymi decydentami oraz inwestorami a także podczas innych ważnych wydarzeń.

Badania ESEM są przeprowadzane przez uczelnie i badaczy z poszczególnych krajów europejskich we współpracy z lokalnymi organizacjami wspierającymi przedsiębiorczość społeczną. Monitor ESEM jest inicjatywą sieci Euclid Network.

O Euclid Network

Euclid działa w międzynarodowym partnerstwie z ponad 20 organizacjami przy wsparciu m.in. Komisji Europejskiej i Światowego Forum Ekonomicznego.

Przez ostatnich 5-14 lat, monitory krajowe w Niemczech, Holandii i Wielkiej Brytanii dostarczyły wiele wartościowych danych na temat przedsiębiorstw społecznych i startupów o pozytywnym wpływie społecznym i środowiskowym. Wnioski z badań monitora doprowadziły do ważnych zmian w politykach krajowych i na poziomie UE, zwiększonej widzialności i zrozumienia modelu przedsiębiorstwa społecznego i jego roli w osiąganiu Zrównoważonych Celów Rozwoju wytyczonych przez ONZ.

Te osiągnięcia stały się początkiem uruchomienia przez Euclid Network (EN),  członkowskie organizacje i innych partnerów Europejskiego Monitora Przedsiębiorstw Społecznych (European Social Enterprise Monitor – ESEM).

Na pytania odnośnie badania ESEM odpowiada Marzena Starnawska: mstarnawska@wz.uw.edu.pl

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie Euclid Network:
https://euclidnetwork.eu/portfolio-posts/european-social-enterprise-monitor-esem/


Udostępnij:

Dołącz do naszej społeczności

Zarejestruj się bezpłatnie, otrzymasz dostęp do wykładów, najnowszych artykułów, wywiadów i podcastów.

Dowiedz się więcej