Przejdź do treści

NNO. Po stronie odpowiedzialności.

Komentujemy świat. Chcemy go zmieniać na lepszy.

Poznaj nas
Karta Praw Dziecka w Biznesie – co to jest i czemu ma służyć? Karta Praw Dziecka w Biznesie – co to jest i czemu ma służyć?
Odpowiedzialność

Karta Praw Dziecka w Biznesie – co to jest i czemu ma służyć?


21 września, 2023

Karta Praw Dziecka w Biznesie to nowa inicjatywa, która ma zachęcić biznes do konkretnych działań na rzecz ochrony praw dziecka w całym łańcuchu wartości przedsiębiorstw. Została przygotowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu we współpracy z firmami i organizacjami społecznymi.

Nowe regulacje unijne dotyczące zarządzania zrównoważonym rozwojem – CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) oraz CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive) zwracają przedsiębiorstwom większą uwagę na respektowanie praw człowieka – w tym praw dziecka – w całym łańcuchu wartości. Oznacza to pojawienie się konkretnych wymogów dla firm w kwestii mitygacji i podejmowania działań naprawczych, jeśli dojdzie do naruszeń.

Karta Praw Dziecka w Biznesie odnosi się do respektowania praw dzieci w szerokim kontekście oddziaływania przedsiębiorstw. Ma sprzyjać między innymi odpowiedzialnemu zatrudnianiu, tworzeniu miejsca pracy przyjaznego dla rodziców i wspieraniu ich w godzeniu ról społecznych. Porusza także kwestie odpowiedzialnej sprzedaży i promocji produktów oraz usług adresowanych do dzieci. Ponadto akcentuje szczególną staranność przy tworzeniu materiałów komunikacyjnych, w których wykorzystywany jest wizerunek dziecka. Karta zobowiązuje firmy do wprowadzania odpowiednich wymagań dla swoich dostawców, kontrahentów oraz partnerów biznesowych i społecznych.

Czy moja firma jest gotowa na wdrożenie Karty Praw Dziecka w Biznesie?

Na to pytanie pomoże odpowiedzieć kwestionariusz przygotowany przez inicjatorów Karty oraz organizacje pozarządowe i firmy. Pod uwagę brane są następujące obszary:

  • zarządzanie – firma kompleksowo podchodzi do kwestii zarządzania prawami człowieka w łańcuchu wartości,
  • obszar pracowniczy – firma wspiera osoby pracujące jako rodziców i ich dzieci,
  • obszar kliencki – firma dba o bezpieczeństwo dzieci jako użytkowników produktów i usług,
  • obszar komunikacja i marketing – firma respektuje prawa dziecka jako odbiorcy przekazów marketingowych,
  • obszar partnerzy biznesowi i dostawcy – firma wymaga od swoich dostawców przestrzegania praw człowieka, w tym praw dziecka,
  • obszar partnerzy społeczni i beneficjenci – firma wymaga od swoich partnerów społecznych i beneficjentów przestrzegania praw człowieka, w tym praw dziecka.

Karta Praw Dziecka w Biznesie jest dobrowolną deklaracją. Firmy, które podpisują Kartę zobowiązują się, że będą przestrzegać zawartych w tym dokumencie postanowień.

Prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka. Dlatego jako Forum Odpowiedzialnego Biznesu widzimy szczególną rolę przedsiębiorstw w dbaniu o interes najmłodszych. Biznes jest coraz bardziej świadomy swojego wpływu na prawa dziecka i wprowadza polityki, które pozwalają skutecznie zarządzać tym obszarem. Cieszymy się, że tak wiele firm wyraziło już gotowość do wdrażania zapisów Karty w życie – mówi 

mówi Maria Krawczyńska-Kaczmarek, członkini zarządu i dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Pierwszymi firmami, które podpisały Kartę Praw Dziecka w Biznesie są m.in. Grupa ANG S.A. ING Bank Śląski oraz Fundacja ING Dzieciom, Credit Agricole Bank Polska , EY Polska oraz Fundacja EY Polska, Fujitsu Technology Solutions, IKEA Retail Polska, Orange Polska i Fundacja Orange, Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA, Stena Recycling. Symboliczny podpis pod Kartą złożyły także instytucje i organizacje pozarządowe: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Fundacja DiversityPL,, Fundacja Dorastaj z Nami, Fundacja Instytut Cyfrowego Obywatelstwa, GrowSPACE Poland, Instytut Praw Dziecka im. Janusza Korczaka, Komitet Ochrony Praw Dziecka, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu, UN Global Compact Network Poland, UNICEF Polska.

Szczegóły inicjatywy dostępne są na stronie: https://odpowiedzialnybiznes.pl/prawadziecka/

Udostępnij:

Dołącz do naszej społeczności

Zarejestruj się bezpłatnie, otrzymasz dostęp do wykładów, najnowszych artykułów, wywiadów i podcastów.

Dowiedz się więcej