Przejdź do treści

NNO. Po stronie odpowiedzialności.

Komentujemy świat. Chcemy go zmieniać na lepszy.

Poznaj nas
Chciwy, zachłanny czy zagubiony? Wyniki badań Nienieodpowiedzialni 2018 Chciwy, zachłanny czy zagubiony? Wyniki badań Nienieodpowiedzialni 2018
Głębiej w Siebie

Chciwy, zachłanny czy zagubiony? Wyniki badań Nienieodpowiedzialni 2018


12 grudnia, 2018

Jakimi konsumentami są Polacy? Na zlecenie Nienieodpowiedzialnych seniorski butik badawczy Maison&Partners przeprowadził badanie poziomu konsumenckiej odpowiedzialności Polaków, zarówno pod kątem tego, jak Polacy postrzegają siebie  (jako odpowiedzialnych czy nieodpowiedzialnych) jak i tego, jak się zachowują, przede wszystkim w obszarze zachowań finansowych. Ponadto badanie służyło zgłębieniu zagadnienia zachłanności w kontekście zjawiska psychologicznego, jakim jest materializm. Wyniki badania zostały zaprezentowane podczas VI Konferencji Nienieodpowiedzialni.

Poniżej przedstawiamy wybrane wnioski z badania, a pełen raport udostępniamy w załączonym pliku.

 • Polacy postrzegają siebie samych przede wszystkim jako rozsądnych, kontrolujących się i odpowiedzialnych konsumentów, przy czym zdecydowanie rzadziej przypisują te cechy innym Polakom. Równocześnie nie widzą siebie jako rozrzutnych lub zachłannych, ale takimi widzą wielu Polaków.
 • Większość osób deklaruje, że cele niematerialistyczne (mądrość, szacunek czy altruizm) mają dla nich większe znaczenie niż cele materialistyczne (bycie bogatym czy posiadanie drogich rzeczy). Jednocześnie deklaracja postaw nie przekłada się w 100% na częste pomaganie innym czy dbanie o dobro ogólne – choć Polakom zdarzają się zachowania świadczące o nastawieniu na innych (wsparcie celów charytatywnych, zachowania proekologiczne), to dla większości mają one raczej charakter okazjonalny niż są elementem codziennej rutyny.
 • Ponad 60% Polaków posiada oszczędności, choć nie są one zbyt wysokie. Około połowy osób deklaruje, że oszczędza obecnie pieniądze, najczęściej w celu zapewnienia sobie „koła ratunkowego”, gdyby coś się wydarzyło. Większość Polaków ma też pozytywny stosunek do oszczędzania i widzi przewagę „przezorności” nad „tu i teraz”, choć jednak nie u wszystkich te postawy i deklaracje przekładają się na zachowania.
 • Choć większość osób (niemal 70%) ma doświadczenia z braniem pożyczek i kredytów, to zazwyczaj dotyczą one stosunkowo niewielkich kwot oraz podstawowych niż ponadpodstawowych celów. Zachowania świadczące o nieodpowiedzialnym zadłużaniu się dotyczą mniejszej części społeczeństwa (od ok. 20 do 30% osób).
 • Choć na poziomie wyników dla ogółu widać wśród Polaków więcej zachowań, które świadczą o kontrolowanej konsumpcji niż niepohamowaniu, to obraz się zmienia, patrząc na te same wskaźniki w zależności od poziomu materializmu, który w dużej mierze leży u podstaw zachłanności.
 • Wyniki badania potwierdzają słowa znanego powiedzenia, że „pieniądze szczęścia nie dają”. Osoby silnie upatrujące szczęścia życiowego w posiadaniu pieniędzy i gromadzeniu dóbr materialnych są mniej zadowolone ze swojego życia niż osoby, które w mniejszym stopniu wiążą szczęście z pieniędzmi.
 • Materializm silnie modeluje także zachowania oraz postawy ludzi w obszarze finansów. Osoby o wyższym poziomie materializmu:
  • Są bardziej rozrzutne – ich styl wydawania pieniędzy charakteryzuje większa impulsywność, której towarzyszą negatywne emocje (poczucie winy), a przy tym częściej odczuwają pokusę zakupu rzeczy, których cena przekracza ich możliwości.
  • Mają mniejszą gotowość do oszczędzania, a silniejszą pokusę natychmiastowego wydania pieniędzy. Do oszczędzania bardziej motywują je konkretne cele (np. zakup określonej rzeczy) niż są skłonne oszczędzać dla samego posiadania oszczędności, zabezpieczenia się.
  • Mają większą skłonność do zadłużania się, a co więcej, do nieodpowiedzialnych zachowań w tym kontekście (np. problemów z terminową spłatą zadłużenia lub braniem pożyczki bez przekonania, że uda się ją spłacić).
  • Mają wyższy kult gotówki – są silniej przywiązane do „papierowego” pieniądza.
  • Są bardziej wrażliwe na komunikaty reklamowe, które obiecują im namacalny „zysk” (np. 200 zł za założenie konta).

Udostępnij:

Dołącz do naszej społeczności

Zarejestruj się bezpłatnie, otrzymasz dostęp do wykładów, najnowszych artykułów, wywiadów i podcastów.

Dowiedz się więcej