Przejdź do treści

NNO. Po stronie odpowiedzialności.

Komentujemy świat. Chcemy go zmieniać na lepszy.

Poznaj nas
Wesprzyj nasze działania na granicy polsko-białoruskiej Wesprzyj nasze działania na granicy polsko-białoruskiej Fot. Eliza Kowalczyk
Dialog

Wesprzyj nasze działania na granicy polsko-białoruskiej


13 maja, 2024

Od jesieni 2021 roku na granicy polsko-białoruskiej trwa kryzys humanitarny. W 2024 roku wciąż tysiące ludzi próbowało i próbuje nadal w  sposób nielegalny przekroczyć granicę i szukać bezpiecznego, lepszego życia w Europie.

Niezależnie od dyskusji o bezpieczeństwie granic i przeciwdziałaniu polityce Białorusi i Rosji wykorzystujących kryzys do swoich celów nie możemy zaakceptować pozostawienia ludzi w drodze bez pomocy humanitarnej. Nasi Przyjaciele i Przyjaciółki z POPH – Podlaskiego Ochotniczego Pogotowia Humanitarnego, których wspieramy od ponad roku, nieustannie potrzebują wsparcia, aby nieść pomoc uchodźcom.

Od ponad roku wspieramy wolontariuszy z Podlaskiego Ochotniczego Pogotowia Humanitarnego. Dzięki dotychczasowym Darczyńcom: ANG Odpowiedzialne Finanse, Ikano, Fundacji BNP Paribas Bank Polska, Ultimo, oraz firmom ze społeczności B Corp – Netguru, TerGo przekazaliśmy pomoc humanitarną w postaci pojazdów terenowych, sprzętu do nawigacji, żywności, leków, ubrań, środków finansowych na bieżące działania.

Fot. Eliza Kowalczyk, POPH

Pilna pomoc rzeczowa i finansowa

Obecnie niemal codziennie aktywiści z POPH udzielają pomocy zagubionym ludziom w Puszczy Białowieskiej. Przekazują im jedzenie, wodę, suche ubrania, opatrują rany i udzielają pierwszej pomocy medycznej, ale także prawnej. Są wśród nich i dorośli i dzieci, kobiety ciężarne i osoby starsze.

Dlatego pilnie potrzebna jest pomoc rzeczowa: batony energetyczne, tuńczyk w puszce, musy owocowe, spodnie dresowe uniwersalne M-XL, kable do ładowania z trzema końcówkami, dania liofilizowane, specjalistyczna odzież outdoorowa dla osób działających w POPH. Chcemy także wyposażyć aktywistów POPH w defibrylator.

Jeśli chcesz pomóc i zakupić konkretną rzecz z listy obecnych potrzeb – napisz do nas adres: jolanta.grabowska@nno.pl lub wpłać darowiznę, a my zebrane środki przekażemy na zakup potrzebnych rzeczy dla POPH.

Support our activities on the Polish-Belarusian border

Since fall 2021, a humanitarian crisis has been ongoing at the border between Poland and Belarus. In 2024, thousands of people attempted and are still attempting to illegally cross the border and seek a safe and better life in Europe. to cross the border and seek a safe and better life in Europe.

Regardless of discussions about border security and countering the policies of Belarus and Russia exploiting the crisis for their own ends, we cannot accept leaving people on the road without humanitarian aid. Our Friends and Friends of POPH – Podlasie Volunteer Humanitarian Aid – are in constant need of support to bring aid to refugees.

For more than a year, our foundation has been supporting the volunteers of the Podlasie Volunteer Humanitarian Aid. Thanks to previous Donors – Polish companies –  we have provided humanitarian aid: off-road vehicles, navigation equipment, food, medicines, clothes, and funds for ongoing operations.

Urgent material and financial assistance

Now, almost every day, activists from POPH provide assistance to lost people in the Bialowieza Forest. They give them food, water, dry clothes, dress wounds and provide first medical, but also legal assistance. They include adults and children, pregnant women and the elderly.

Therefore, the POPH activities need support. What is needed now? Food (energy bars, tinned tuna, fruit mousses, freeze-dried meals), clothes ( M-XL universal sweatpants, specialised outdoor clothing) and medical equipment – defibrillator.

If you would like to help and purchase a specific item from the list of current needs – email us at: jolanta.grabowska@nno.pl or make a donation and we will donate the funds raised to purchase the needed items for POPH.

Money donation:

Fundacja Nienieodpowiedzialni

ul. J.P. Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa, Poland

Note: „Humanitarian aid Polish-Belarus border”

Payments in PLN: 43 1050 1012 1000 0090 3214 9883

Payments  EUR:  21 1050 1012 1000 0090 3214 9891

SWIFT: INGBPLPW

Thank you!

Sostenete le nostre attività al confine tra Polonia e Bielorussia

Dall’autunno 2021 è in corso una crisi umanitaria al confine tra Polonia e Bielorussia. Nel 2024, migliaia di persone hanno tentato e tentano tuttora di attraversare illegalmente il confine e cercare una vita sicura e migliore in Europa. di attraversare il confine e cercare una vita sicura e migliore in Europa.

A prescindere dalle discussioni sulla sicurezza dei confini e sul contrasto alle politiche di Bielorussia e Russia che sfruttano la crisi per i propri fini, non possiamo accettare di lasciare le persone sulla strada senza aiuti umanitari. I nostri amici e le amiche del POPH – Podlasie Volunteer Humanitarian Aid – hanno costantemente bisogno di sostegno per portare aiuto ai rifugiati.

Da oltre un anno, la nostra fondazione sostiene i volontari del Podlasie Volunteer Humanitarian Aid. Grazie ai precedenti donatori – aziende polacche – abbiamo fornito aiuti umanitari: veicoli fuoristrada, attrezzature per la navigazione, cibo, medicinali, vestiti e fondi per le operazioni in corso.

Assistenza materiale e finanziaria urgente

Ora, quasi ogni giorno, gli attivisti del POPH forniscono assistenza alle persone disperse nella foresta di Bialowieza. Danno loro cibo, acqua, vestiti asciutti, medicano le ferite e forniscono una prima assistenza medica, ma anche legale. Tra loro ci sono adulti e bambini, donne incinte e anziani.

Pertanto, le attività del POPH hanno bisogno di sostegno. Cosa serve ora? Cibo (barrette energetiche, tonno in scatola, mousse di frutta, pasti liofilizzati), vestiti (pantaloni universali M-XL, abbigliamento specializzato per l’outdoor) e attrezzature mediche – defibrillatore.

Se volete aiutare e acquistare un articolo specifico dall’elenco delle necessità attuali, inviateci un’e-mail all’indirizzo: jolanta.grabowska@nno.pl o fate una donazione e noi doneremo i fondi raccolti per acquistare gli articoli necessari per il POPH.

Donazione in denaro:

Fonazione Nienieodpowiedzialni

Strada J.P. Dziekońskiego 1, 00-728 Varsavia, Polonia  

nota “Aiuto umanitario confine polacco-bielorusso”

Pagemento PLN: 43 1050 1012 1000 0090 3214 9883

Pagemento  EUR:  21 1050 1012 1000 0090 3214 9891

SWIFT: INGBPLPW

Grazie!

Udostępnij:

Dołącz do naszej społeczności

Zarejestruj się bezpłatnie, otrzymasz dostęp do wykładów, najnowszych artykułów, wywiadów i podcastów.

Dowiedz się więcej