Przejdź do treści

NNO. Po stronie odpowiedzialności.

Komentujemy świat. Chcemy go zmieniać na lepszy.

Poznaj nas
O książce „Rozmowy o odpowiedzialności. Tom 1. Początek” O książce „Rozmowy o odpowiedzialności. Tom 1. Początek”
Archiwum

O książce „Rozmowy o odpowiedzialności. Tom 1. Początek”


14 września, 2018

Paweł Oksanowicz
dziennikarz, autor programu „BizON – Biznes Odpowiedzialny i Nowoczesny” w radiu MUZO FM

Ta książka zrodziła się z potrzeby ludzi zaangażowanych społecznie z branży finansowej. Są oni intelektualnie i emocjonalnie pobudzeni do polepszania świata. Co ważne, nie odwracają uwagi społeczeństwa od tego, co powinni naprawić najpierw – swe własne środowisko – banków, finansów i ubezpieczeń. Zadanie, jakiego się podjęli u źródeł jest niełatwe – przywrócenie właściwej proporcji branży finansowej w życiu ludzi i gospodarczym, podniesienie zaufania społecznego do świata finansów, wreszcie – wejście w dialog z pozostałymi gałęziami gospodarki, z jej liderami, autorytetami społecznymi, mężami zaufania.   

„Wierzymy, że prawdziwa zmiana musi nastąpić u źródła” – mówi Artur Nowak–Gocławski, prezes Fundacji Będę Kim Zechcę, wydawcy książki i autor projektu Nienieodpowiedzialni. „To znaczy, od lat na wielu polach staramy się uwrażliwiać branżę finansową, biznes w ogóle i obywateli na humanizm, nasze relacje z innymi, na dobro wspólne. Można to robić na wiele sposobów. Tym razem wybraliśmy książkę, jako drogę dotarcia do serc i umysłów liderów oraz aktywnych rzeczywiście i potencjalnie obywateli” – dodaje. 

Jeśli chodzi o tchnięcie nowego ducha do branży finansowej, wspomnianą zmianę u źródła, etyczna odnowa w istocie trwa już. Chodzi o odbudowę prawdziwych wartości branży finansowej: służebności, empatii, zaangażowania społecznego i szczerego, indywidualnego w problemy klientów. To nie może być sekta finansowa, ale sektor, który świadomie i odpowiedzialnie poprawia, buduje relacje z klientami. Długofalowo wpływa na reputację handlowców, menadżerów i bankowców najwyższego szczebla. 

„Odpowiedzialność za produkty i ich oddziaływanie na klientów, społeczeństwo jest częścią naszej wspólnej ludzkiej, obywatelskiej i społecznej odpowiedzialności” – wyjaśnia Artur Nowak–Gocławski. „Szerzej, chodzi o budowę i podtrzymywanie dobra wspólnego, tego które widzimy i kapitału społecznego. I właśnie to szersze ujęcie odpowiedzialności przywiodło nas do wydania pierwszego tomu „Rozmów o odpowiedzialności”, aby na różne sposoby wpływać na naszą branżę, ale i wrażliwą część biznesu i społeczeństwa” – uzupełnia. 

Tę wrażliwość udało się w książce uchwycić, podjąć, rozwinąć, a dalej – nakłonić do refleksji, rozwoju i działania. Stało się to dzięki kalibrowi zaproszonych gości i ich chęci do rozmowy. Chodzi o liderów z różnych dziedzin, autorytety moralne i bezkompromisowych naukowców, sięgających nieznanego, aby rozwijać globalne społeczeństwa w stronę dobra wspólnego. Warto ich poznać:

 • o. Ludwik Wiśniewski, dominikanin i duszpasterz akademicki, przenikliwy i odważny,  
 • prof. Jacek Hołówka, filozof i etyk,
 • dr Aleksandra Przegalińska, ze światowej elity naukowców, 
 • Piotr Pawłowski, głowa i serce Fundacji Integracja, bohater niepełnosprawnych, 
 • prof. Zbigniew Pełczyński, profesor filozofii politycznej, Uniwersytet Oksford, 
 • prof. Magdalena Fikus, profesor nauk przyrodniczych,
 • prof. Jacek Filek, filozof odpowiedzialności, 
 • Henryk Wujec, polityk, aktywista, bezkopromisowiec
 • prof. Andrzej Zoll, RPO, prezes Trybunału Konstytucyjnego (2000-2006)
 • Brunon Bartkiewicz, prezes ING Bank Śląski
 • prof. Krzysztof Obłój, zajmuje się teorią biznesu, UW, Akademia Koźmińskiego. 

Przenikliwie i z rozwagą, mierząc słowa do precyzyjnego wyrażania skomplikowanych treści rozmowy z tymi autorytetami posuwają nas do przodu w powtórnym uświadomieniu – kim jesteśmy sami dla siebie, dla innych? Czy nasze zachowania wobec nich są etyczne? Jakie są nasze powinności wobec sąsiadów, lokalnych społeczności? Co oznacza być dobrym, etycznym pracownikiem, przedsiębiorcą? Jak mogę wpływać na świat prowadząc biznes? Jak rozwijać dobro wspólne działając w polityce? 

Nurt głębokiej refleksji w „Rozmowach o odpowiedzialności. Tom 1. Początek” wychodząc od społecznej odpowiedzialności branży finansowej, dotyka kolejnych, równie ważnych. Rozwija się ona w rytmie dialogu i zainteresowań rozmówców. Skomplikowane treści odnoszące się współczesnego świata podane są w sposób rozważny i przystępny, a duchowe piękno uczestników tych dialogów podsuwa odbiorcom odpowiedzi na pytania, których szukali świadomie i intuicyjnie. Całość jest stylowym zapisem stanu ducha i intelektu polskiej elity akademickiej, sprawczej i duchowej. Rozmowy przeprowadzają świetni dziennikarze, wrażliwi psychologicznie i socjologicznie eksperci – Michał Kobosko, Grzegorz Kapla, Małgorzata Bonikowska, Justyna Dąbrowska, Jarosław Traczyński, Grzegorz Nawrocki i Adam Aduszkiewicz.

Książka „Rozmowy o odpowiedzialności. Tom 1. Początek” jest nowatorska, bo zachowując formę intymnych rozmów pobudza do interdyscyplinarnego dialogu o najważniejszych sprawach w życiu jednostkowym i społecznym. Czyni to w sposób wciągający, uczestniczący, pobudzający. Czytelnicy będąc świadkami tychże rozmów z równymi sobie obywatelami, ale też przy okazji autorytetami, których życie i dzieło może być wskazówką przy osobistych wyborach, dążą do iluminacji. One mogą być duże i małe, dotyczyć życia osobistego i zawodowego. 

„Rozmowy o odpowiedzialności” wpisują się też w krajową serię publikacji o CSR, corporate social responsability. Pokazują wagę nie tylko osobistej, ale społecznej odpowiedzialności i zaangażowania. Rysują postać odpowiedzialnego przywódcy i przez to kształtują symultaniczne postawy, pobudzają do głębszego analizowania świata. Zachęcają do etycznego siłowania się z problemami, a nie bagatelizowania ich.

I wreszcie last but not least, przychód ze sprzedaży książki przeznaczony jest na realizację projektu Nienieodpowiedzialni, który jest przestrzenią dialogu i zmiany, której wszyscy oczekujemy. 

KUP KSIĄŻKĘ

Udostępnij:

Dołącz do naszej społeczności

Zarejestruj się bezpłatnie, otrzymasz dostęp do wykładów, najnowszych artykułów, wywiadów i podcastów.

Dowiedz się więcej