• Brak produktów w koszyku.

Cyfra i edukacja – rozmowa z dr. Tomaszem Gajderowiczem

Poruszamy się wstecz, do początków pandemii w edukacji. Szukamy przyczyn tego, co poszło dobrze, a co źle. Co zrobić z luką edukacyjną? Jak wyjść z kryzysu, który dotknął edukację?

Nauka zdalna trwa już od roku. Na poziomie społeczeństw są kraje, gdzie przez ostatnie 12 miesięcy dzieci nie uczyły się wcale. Wiele wskazuje na to, że roczny przyrost wiedzy przez ostatni rok był kilkadziesiąt procent niższy niż w normalnej sytuacji, przed pandemią. W najtrudniejszej sytuacji są dzieci z trudnych rodzin, które długo pozostawały w zamknięciu, bez wsparcia i pomocy instytucji edukacyjnych.

Co zatem zrobić, aby pokonać lukę edukacyjną, która powstała? Jak zapobiec jej skutkom, które będziemy obserwować przez najbliższe lata?

Tomasz Gajderowicz – Doktor nauk ekonomicznych. Adiunkt w Katedrze Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, konsultant Banku Światowego, ekspert w Ośrodku Badań Rynku Pracy UW i wiceprezes zarządu Fundacji Evidence Institute. Uczestniczył w licznych projektach dotyczących badań preferencji wobec kształcenia i podejmowania pracy i oraz sposobów stymulowania oferowania określonego wysiłku w obu tych obszarach. Specjalizuje się w implementacji nowoczesnych metod mikroekonometrycznych do analizy wewnętrznej i zewnętrznej motywacji w kształceniu i pracy zawodowej. Obszar badawczy, w którym jest autorem nowatorskich rozwiązań metodologicznych i publikacji obejmuje procesy akumulacji oraz wykorzystania w gospodarce (utylizacji) kapitału ludzkiego, a więc obszar styku sektora edukacji oraz rynku pracy.

Dziennikarz radiowy i telewizyjny. Zajmuje się dziennikarstwem idei. W NNO jest redaktorem i prowadzącym wywiady oraz konferencje. Prowadzi też program "BIZON-Biznes Odpowiedzialny i Nowoczesny" w MUZO.FM (Grupa POLSAT). Pisze książki tematyczne, biograficzne i powieści. Jest też moderatorem licznych konferencji i debat związanych z biznesem, zrównoważonym rozwojem, ekologią.