Przejdź do treści

NNO. Po stronie odpowiedzialności.

Komentujemy świat. Chcemy go zmieniać na lepszy.

Poznaj nas
CSR 2.0 – Otwarta komunikacja zmienia świat CSR 2.0 – Otwarta komunikacja zmienia świat
Archiwum

CSR 2.0 – Otwarta komunikacja zmienia świat


29 kwietnia, 2014

Dialog to komunikacja przyszłości. Jednostronny monolog, wysyłanie komunikatów bez uwzględniania tego, co mówią nasi pracownicy, klienci, czy dostawcy prowadzi w ślepy zaułek, z którego nie ma wyjścia.

Dialog to podstawa działań społecznej odpowiedzialności biznesu. Bez aktywnego słuchania naszych głównych interesariuszy oraz uwzględniania ich potrzeb w naszych decyzjach i działaniach nie możemy liczyć na ich wsparcie i budowanie trwałych relacji opartych na zaufaniu. Intranety, tablice informacji, moderowane czaty z zarządem – to wszystko jest przykładem komunikacji skoncentrowanej na mówieniu, a nie słuchaniu. Wchodzimy w nowy poziom rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu, która swoim zasięgiem obejmuje szerokie grono interesariuszy i korzysta z potencjału otwartej, interaktywnej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.

Wayne Visser, dyrektor think-tanku CSR International, przedstawił ewolucję koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu następująco:

– Ewolucję CSR-u można porównać do zmiany pomiędzy Web 1.0 a Web 2.0. Tak jak Internet ma obecnie miliardy użytkowników, tak CSR musi swoim zasięgiem objąć więcej przedsiębiorstw, szczególnie małych i średnich. I wzorem globalnej sieci powinien stać się bardziej interaktywny, angażując konsumentów we współtworzenie pomysłów i rozwiązań.

CSR 2.0. to wykorzystanie nowych technologii, inicjowanie dialogu i angażowanie interesariuszy, to podejście do społecznej odpowiedzialności biznesu oparte na nowych metodach komunikacji z wykorzystaniem portali społecznościach.

Jak korzystać z wielu dostępnych na rynku rozwiązań, jakie kanały komunikacji wybrać, jak zaangażować naszych interesariuszy w proces dialogu? Decyzja na pewno nie jest łatwa. Istnieje kilka ciekawych przykładów nowoczesnych narzędzi komunikacji z ery CSR 2.0  np. amerykańskie platformy socialcast czy socialtext, ale również wiele innowacyjnych rozwiązań, które świetnie sprawdzają się w praktyce daje nasza polska platforma społecznościowa Erudion (www.erudion.pl), zbudowana w ramach Grupy ANG, wspierająca otwartą komunikację wewnątrz organizacji.
wspierająca otwartą komunikację wewnątrz organizacji.

CSR 2.0. W PRAKTYCE

Nowoczesne narzędzia komunikacji, które można zazwyczaj szybko i przy stosunkowo niskim nakładzie finansowym wdrożyć w firmie oferują rozwiązania idealnie wpisujące się w strategię firmy, której stałym elementem jest nastawienie na dialog i słuchanie innych. Taki system staje się częścią  promowanej przez firmę filozofii prowadzenia biznesu w sposób zrównoważony, obejmującej otwartość w komunikacji, rozwijanie kapitału ludzkiego w firmie, budowanie otwartej i przyjaznej kultury organizacyjnej.

WYMIANA OPINII I WIEDZY

Dzięki nowoczesnym systemom komunikacji wymiana wiedzy staje się dużo łatwiejsza. Systemy pozwalają np. na analizę pomysłów w ramach zamkniętych grup , pomiędzy określonymi działami czy w otwartej przestrzeni dostępnej dla każdego pracownika. Często wykorzystywany mechanizm publikacji postów pozwala dzielić się swoimi pomysłami, a także prowadzić dyskusję w ramach konkretnej publikacji. Możliwość prowadzenia prywatnej dyskusji z wybranym użytkownikiem np. członkiem zarządu poprzez użycie funkcjonalności czat, skraca dystans i zachęca do bezpośredniego kontaktu.

Taki system może pełnić także funkcję integracyjną – umożliwia dzielenie się informacjami o swoim hobby, pasjach, organizowanie aktywności poza czasem pracy.

ZAANGAŻOWANIE – TWORZYMY NASZE WŁASNE PLEMIONA

Zaangażowani pracownicy są wydajniejsi, szczęśliwsi, chętniej przychodzą do biura i rzadziej korzystają ze zwolnień lekarskich. W dobrej drużynie praca jest bardziej efektywna, przyjemniejsza, ma się ochotę osiągnąć więcej i więcej z siebie dawać.

Systemy nowoczesnej komunikacji oparte na mechanizmach znanych z serwisów społecznościowych, wspierają budowanie zaangażowania wewnątrz firmy. W ramach takiej platformy możemy utworzyć swoją własną społeczność (plemię) i zaprosić do niego wybrane osoby np. współpracowników. Możliwość dyskusji, pracy i wymiany wiadomości w podgrupach społeczności jest bardzo ważna dla komunikacji plemiennej.

KOMUNIKUJEMY SIĘ Z INNYMI

Dialog z najważniejszymi interesariuszami w firmie jest podstawą społecznej odpowiedzialności biznesu. W podejściu CSR 2.0. mówimy o interaktywnej komunikacji nie tylko z pracownikami, ale również klientami czy partnerami biznesowymi.

Idealnym rozwiązaniem proponowanym przez platformy interaktywnej komunikacji jest możliwość tworzenia dedykowanych grup, do których można zaprosić użytkowników z zewnątrz. Użytkownicy Ci mają dostęp jedynie do wybranej grupy (nie widzą pozostałych zasobów i treści Twojej społeczności). Jest to bardzo wygodne, ponieważ w jednej przestrzeni można komunikować się zarówno ze współpracownikami jak i z osobami z spoza firmy.

Udostępnij:

Dołącz do naszej społeczności

Zarejestruj się bezpłatnie, otrzymasz dostęp do wykładów, najnowszych artykułów, wywiadów i podcastów.

Dowiedz się więcej