Przejdź do treści

NNO. Po stronie odpowiedzialności.

Komentujemy świat. Chcemy go zmieniać na lepszy.

Poznaj nas
Nie ma już czasu na myślenie i analizowanie jeśli chodzi o ratowanie planety. Czas na działanie. Nie ma już czasu na myślenie i analizowanie jeśli chodzi o ratowanie planety. Czas na działanie. fot. UNEP/GRID-Warszawa
Zrównoważony Rozwój

Nie ma już czasu na myślenie i analizowanie jeśli chodzi o ratowanie planety. Czas na działanie.


27 września, 2023

Coraz więcej firm oswaja się z faktem, że dziś samo monitorowanie przez nie śladu węglowego nie oznacza tego, że przedsiębiorstwo może mówić o sobie jako firmie odpowiedzialnej społecznie. Oprócz badania wpływu kluczowe jest podejmowanie konkretnych działań, aby realnie zmniejszać negatywny wpływ na środowisko naturalne. Jak to zrobić dobrze i skutecznie? Odpowiedzi na te pytania poznali uczestnicy konferencji „Ślad węglowy i co dalej” zorganizowanej 25 września przez UNEP/GRID-Warszawa w ramach programu Climate Leadership.

Wydarzenie odbyło się pięć dni po Szczycie Ambicji Klimatycznych, jaki został zwołany w Nowym Jorku przez Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) w celu przyspieszenia działań rządów, przedsiębiorstw, sektora finansowego, władz lokalnych i społeczeństwa obywatelskiego oraz wysłuchania relacji na temat działań pionierskich na tym polu.

Nadal możemy ograniczyć wzrost globalnej temperatury do 1,5 stopnia. Nadal możemy zbudować świat czystego powietrza, ekologicznych miejsc pracy i czystej energii po przystępnej cenie dla wszystkich.

mówił podczas szczytu António Guterres, Sekretarz Generalny ONZ.

Climate Leadership realizuje ten postulat wśród polskich firm. Program został ustanowiony cztery lata temu w odpowiedzi na rezolucję (Rezolucja UN Environment Assembly z 2019 r.) wzywającą światowy biznes do przyjęcia aktywnej roli w przeciwdziałaniu kryzysowi klimatycznemu i jest realizowany przez UNEP/GRID-Warszawa jako działanie wspierane przez Program ONZ ds. Środowiska (UNEP). Ponieważ zmieniający się klimat wymaga od firm gotowości do głębokiej transformacji, oparcie na wskazaniach ekspertów i najnowszej naukowej wiedzy pomaga firmom wypracować w Programie optymalną dla siebie drogę, którą będą podążać zmieniając się dla klimatu.

Ważny aktywizm i przekonanie zarządów

Maria Andrzejewska, dyrektorka generalna UNEP/GRID-Warszawa i współinicjatorka programu Climate Leadership, nawiązała do ostatniego Szczytu Ambicji Klimatycznych ONZ oraz słów António Geterresa — to słowa, które szczególne dotyczą stanu planety. To apel, żeby robić więcej, robić szybciej, żeby wywierać coraz większy wpływ. I to właśnie jest myślą przewodnią dzisiejszego spotkania. — podsumowała Maria Andrzejewska.

O świadomości działania w dobie „wielokryzysu, polikryzysu, a jednocześnie permakryzysu”, czyli kryzysu, który się nie skończy prędko, mówił Prof. Bolesław Rok, współtwórca programu.

Myślę, że dzisiaj zdecydowana większość kadry kierowniczej zdaje sobie z tego sprawę, dlatego potrzebujemy inspirowania się. Dlatego, choć grupa aktywistów korporacyjnych stale rośnie, cały czas jest nas za mało. Zaznaczył też, że kryzys klimatyczny jest sytuacją, w której nie może być monopolu na wiedzę  —  dlatego jesteśmy tu po to, żeby się wiedzą dzielić.

Sprawiedliwa transformacja – czy możliwa?

W procesie transformacji w kierunku „zielonej przyszłości” nie należy pozostawiać nikogo w tyle, trzeba pamiętać o nierównościach społecznych. Ważne jest wsparcie państwa, zwłaszcza tych najbardziej ubogich warstw społecznych, gdzie najtrudniej wdrażać rozwiązania i technologie zmniejszające negatywny wpływ na wodę, powietrze czy glebę. O tym rozmawiali uczestniczy pierwszej debaty: Karolina Długosz z Netguru, Martyna Krzysztofińska ze Stowarzyszenie Narodów Zjednoczonych w Polsce, Marcin Milczarski z VIVERNO oraz Joanna Wis-Bielewicz z Ørsted. Rozmowę moderował Artur Osiecki z Rzeczpospolita.


O co chodzi w społeczeństwie

To tytuł inspiracyjnego wystąpienia Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz, prezeski międzynarodowej fundacji Client Earth Prawnicy dla Ziemi. Odpowiadając na tytułowe pytanie, szefowa polskiego ClientEarth przypomniała słowa Mariana Turskiego mówiące o tym, żeby nie być obojętnym. Podkreśliła także, jak ważne jest dziś dla Polski Ustawy o ochronie klimatu, o co zabiega fundacja Client Earth-Prawnicy dla Ziemi.

Moją super-mocą jest prawo, ale każdy z nas ma swoją super-moc, którą może się posłużyć odpowiadając na jakąś społeczną super-potrzebę. Ważne jest, żebyśmy nie byli obojętni i żebyśmy tę rzeczywistość zmieniali według naszej wizji.

zaapelowała do uczestników spotkania kończąc swoje wystąpienie.

Biznes odpowiedzialny środowiskowo zaczyna się od zdefiniowania śladu węglowego firmy, ale to jest dopiero początek. Uczestnicy spotkania zgodzili się, że wobec nowych wymagań i obowiązków wynikających z raportowania CSRD, biznes powinien wdrożyć konkretne rozwiązania ograniczające jego negatywny wpływ na otoczenie, współpracując w całym łańcuchu wartości.

Dołącz do programu Climate Leadership!

W tym roku w pracach Climate Leadership uczestnikami było dziewięć firm pracujących na 12 projektami: BASF Polska Sp.z o.o., BNP Paribas Bank Polska S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A., ElektroEko Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A., ERGO Hestia, Grupa PZU, Ørsted, Samsung Electronics Polska i Visa. Łącznie, od początku trwania programu, wszystkie uczestniczące w nim firmy podjęły 47 szczegółowych zobowiązań zmniejszania swojego negatywnego wpływu na globalny klimat.

——————————————————————

Konferencja Climate Leadership „Ślad węglowy i co dalej?”

Organizator: UNEP/GRID-Warszawa

Partnerzy programu: Akademia Leona Koźmińskiego, Chapter Zero Poland, StrategyWise, WP Law Kancelaria Prawna Woźniccy & Partners sp.j. Dzięki uprzejmości Samsung Electronics Polska, konferencja została zorganizowana w siedzibie firmy w Warsaw Spire.

Program Climate Leadership skupia ponad 150 niezależnych ekspertek i ekspertów w dziesięciu dziedzinach: bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone finansowanie, raportowanie niefinansowe, gospodarka o obiegu zamkniętym, zrównoważony łańcuch dostaw, nowe technologie i innowacje na rzecz klimatu, zmniejszenie śladu węglowego, efektywność energetyczna i surowcowa, ochrona bioróżnorodności, edukacja klimatyczna. Tylko w mijającym roku w programie wzięło udział ponad 3000 osób, odbyło się ponad 150 spotkań zakończonych opracowaniem opinii eksperckich, które stały się drogowskazem dla podążających indywidualnie obraną ścieżką współpracy uczestników Programu.

Udostępnij:

Dołącz do naszej społeczności

Zarejestruj się bezpłatnie, otrzymasz dostęp do wykładów, najnowszych artykułów, wywiadów i podcastów.

Dowiedz się więcej