Przejdź do treści

NNO. Po stronie odpowiedzialności.

Komentujemy świat. Chcemy go zmieniać na lepszy.

Poznaj nas

Współadministratorami danych osobowych są Fundacja „Nienieodpowiedzialni” z siedzibą w Warszawie (00-728) przy ul. Dziekońskiego 1 oraz Nienieodpowiedzialni Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, prowadzenia konta w serwisie internetowym – w przypadku jego założenia, a w przypadku zapisu na newsletter również w celu jego wysyłki. W dostępnej <a href=”https://nno.pl/polityka-prywatnosci/” target=”_blank”>Polityce Prywatności</a>. Administrator informuje o celu, okresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe, oraz o zasadach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym ich profilowaniu.