Przejdź do treści

NNO. Po stronie odpowiedzialności.

Komentujemy świat. Chcemy go zmieniać na lepszy.

Poznaj nas
Każdy ma prawo oddychać czystym powietrzem. Dzień Czystego Powietrza dla błękitnego nieba Każdy ma prawo oddychać czystym powietrzem. Dzień Czystego Powietrza dla błękitnego nieba
Eco-Społeczeństwo

Każdy ma prawo oddychać czystym powietrzem. Dzień Czystego Powietrza dla błękitnego nieba


6 września, 2023

7 września obchodzimy światowy Dzień Czystego Powietrza dla błękitnego nieba (International Day of Clean Air for blue skies) ustanowiony przez ONZ w 2019 roku. Święto ma przypominać nam, że prawo do oddychania czystym powietrzem należy do podstawowych praw człowieka. Jednak jak wynika z danych WHO, prawo to wciąż nie jest realizowane przez 99% światowej populacji. Jak z tym walczyć? Jednym ze sposobów jest tworzenie miast neutralnych klimatycznie o czym mówi m.in. poradnik „Od drzewa do miasta” wydany przez ekspertów UNEP/GRID-Warszawa. Polecamy!

Zawieszone w powietrzu drobne cząstki stałe (PM2,5), mikroplastiki (MP), wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), ale też wyemitowane gazy cieplarniane i aerozole wpływają na ludzi, ekosystemy i klimat naszej planety. Transgraniczny charakter zanieczyszczenia powietrza wymaga partnerstw lokalnych, krajowych, regionalnych, których działania tu i teraz przełożą się na lepsze warunki życia dla wszystkich na długo.

Razem dla czystego powietrza

Hasło tegorocznego święta „Razem dla czystego powietrza”, podkreśla potrzebę silniejszych partnerstw i wspólnej odpowiedzialności za czystość powietrza – tym pilniejszych, że dbając o jakość powietrza włączamy się w działania spowalniające zmianę klimatu i ratujące przyrodę.

Od Drzewa do Miasta – poradnik o wartości drzew w mieście

Szacuje się, że miasta odpowiadają za 60–80% światowego zużycia energii i co najmniej 70% światowych emisji dwutlenku węgla. Z kolei około 20% ludności miejskiej UE mieszka na obszarach, na których stężenia zanieczyszczeń powietrza przekraczają co najmniej jedną normę jakości powietrza. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) aż 36 z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w UE znajduje się w Polsce.

Każdy z nas ma rolę do odegrania w zadaniu oczyszczania powietrza i ochrony naszego zdrowia, i każdy może z tego skorzystać. Łatwo dostępnymi i niskobudżetowymi strategiami walki z zanieczyszczeniami są rozwiązania oparte na naturze.

O regulującej klimat i oczyszczającej powietrze zdolności zieleni miejskiej opowiada publikacja „Od Drzewa Do Miasta” napisana przez ekspertów UNEP/GRID-Warszawa: dr Monikę Szewczyk oraz dr. Zbigniewa Szkopa. Na przykładach z pięciu miast w Polsce, autorzy oszacowali wartość ekonomiczną korzyści, jakie miasta czerpią z drzew miejskich. Taki rachunek dowodzi, że czyste powietrze równa się zdrowie ludzi, ale też poprzez zdrowie ludzi, że to także zdrowa ekonomia.

Poradnik pomoże zrozumieć każdemu dlaczego drzewa w miastach są kluczowe i niezbędne w tworzeniu miasta klimatycznie neutralnego.

Co nam daje zieleń miejska?

Przede wszystkim:

  • poprawa jakości powietrza; drzewa miejskie oczyszczają powietrze z zanieczyszczeń gazowych i pyłowych
  • sekwestracja i magazynowanie dwutlenku węgla; Drzewa, niezależnie od tego, czy rosną w lesie, czy w mieście, świadczą usługę bezpośredniej sekwestracji, czyli wychwytywania CO2 z powietrza atmosferycznego w wyniku procesu wymiany gazowej
  • poprawa komfortu akustycznego; odpowiednio zaprojektowana zieleń miejska z użyciem wysokiej roślinności może wpłynąć na zwiększenie skuteczności bariery akustycznej nawet o 70%
  • ograniczanie i spowalnianie odpływu wód opadowych; drzewa miejskie mogą być istotnym elementem strategii zarządzania zasobami wodnymi w miastach, wpływając w znaczącym stopniu na ograniczanie i spowolnienie odpływu wód opadowych do kanalizacji miejskiej
  • regulacja mikroklimatu; drzewa mogą świadczyć usługę w zakresie obniżania temperatury powietrza w miastach w miesiącach letnich, co może przekładać się na obniżenie zapotrzebowania na energię potrzebną do ochładzania pomieszczeń

Poradnik to także świetna lektura dla osób odpowiedzialnych za kształtowanie przestrzeni miejskiej w polskich miastach. Decydenci znajdą w nim szereg informacji na temat zieleni miejskiej, zarówno teoretycznych, jak i przykłady dobrych praktyk.

Polecamy!

Udostępnij:

Dołącz do naszej społeczności

Zarejestruj się bezpłatnie, otrzymasz dostęp do wykładów, najnowszych artykułów, wywiadów i podcastów.

Dowiedz się więcej