Przejdź do treści

NNO. Po stronie odpowiedzialności.

Komentujemy świat. Chcemy go zmieniać na lepszy.

Poznaj nas
Ekologiczna odpowiedzialność Ekologiczna odpowiedzialność
Eco-Społeczeństwo

Ekologiczna odpowiedzialność


19 lipca, 2016

Banki i inne instytucje finansowe próbują coraz częściej uwzględniać ochronę środowiska naturalnego w swojej działalności. Tak wynika z wieloletniego doświadczenia Fundacji Partnerstwo dla Środowiska, która propaguje postawy proekologiczne w życiu codziennym w domu, w pracy i w czasie wolnym, za pośrednictwem ekostandardów. Coraz więcej firm z sektora finansowego, takich jak Bank Zachodni WBK, ING Bank Śląski, Bank Ochrony Środowiska, State Street, ANG, TISE, angażuje się w ruch na rzecz ekostandardów, który obecnie skupia ponad 1000 firm, instytucji publicznych, szkół oraz organizacji pozarządowych. Ze strony sektora publicznego od wielu lat liderem jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ekostandardy takie jak Zielone Biuro, Zielony Sklep, Ekoszkoła, Przyjazny Rowerom, Błękitna Flaga (plaże i przystanie), Zielony Klucz (hotele) polegają na sformułowaniu i wdrażaniu zasad uwzględniających ekologię w bieżącej działalności organizacji. Ich realizacja może być zweryfikowana przez niezależnego audytora i potwierdzona przyznaniem odpowiedniego certyfikatu.
Czy ekologiczna odpowiedzialność wynika z faktu, że sektor finansowy jest zdominowany przez firmy zagraniczne, dla których ekologia jest ważna? Czy jest to jakaś próba odpowiedzi na niepokój w sprawach ekologicznych ze strony konsumentów, pracowników czy dostawców? Czy też wynika to z obaw przed kolejnymi inicjatywami legislacyjnymi rządzących?

Odpowiedzi na te pytania są istotne, ponieważ można odnieść wrażenie, że w Polsce firmy traktują ekologię raczej jako miły dodatek w swoich strategiach odpowiedzialności społecznej czy marketingowych, w których bardziej chodzi o ocieplenie wizerunku w oczach konsumentów niż poważną próbę ograniczenia oddziaływania na środowisko naturalne. Z kolei działalność instytucji publicznych odpowiedzialnych za ochronę środowiska, takich jak Ministerstwo Środowiska, skupia się bardziej na wprowadzaniu zakazów, wynikających z członkostwa Polski w UE, w zakresie ochrony powietrza, gleby, wody i przyrody, niż na kształtowaniu własnej polityki ekologicznej państwa. Organizacje pozarządowe skupiają się na dobroczynności wobec osób i społeczności wykluczonych społecznie lub ekonomicznie, a organizacje ekologiczne traktuje się jako margines, który buntuje społeczeństwo. Innymi słowami, ochrona środowiska jest coraz częściej traktowana jako problem, którym powinien się zająć ktoś inny.

Jednak coraz głośniejsze problemy związane ze smogiem, powodziami, gospodarką odpadami, zanieczyszczeniem wody i zmianami klimatycznymi niepokoją coraz większą liczbę Polaków. Wynika to z narastającego przekonania, że degradacja środowiska naturalnego, w którym żyjemy, coraz bardziej zagraża zdrowiu, bezpieczeństwu i jakości życia. Pytania o odpowiedzialność ekologiczną padają coraz częściej.
Wydaje się, że instytucje finansowe w Polsce decydują się na wdrażanie ekostandardów, w szczególności standardu Zielone Biuro, z co najmniej trzech powodów:

Po pierwsze, chodzi budowanie swojej wiarygodności w oczach pracowników, klientów, nadzorców, właścicieli oraz innych interesariuszy. Działania pozorne lub realizowane „na pokaz”, tak jak w przypadku dorocznych akcji z okazji Dni Ziemi, już są mało przekonujące. Potrzebna jest autentyczność. Coraz częściej chodzi o propagowanie postaw odpowiedzialności każdego z nas w życiu codziennym, w których kierujemy się oszczędnością, etyką, tolerancją i szacunkiem wobec innych, a także wobec naszego otoczenia przyrodniczego. Zielone Biuro jest atrakcyjne, ponieważ polega na szukaniu wartości w kształtowaniu bardziej ekologicznego stylu życia zarówno w pracy, jak i poza nią.

Po drugie, założenia i zasady Zielonego Biura są proste – chociaż niełatwe do wprowadzenia w życie. Umożliwiają zarządzającym biurem oraz jego użytkownikom nie tylko zrozumienie istoty odpowiedzialności ekologicznej w praktyce, ale również monitorowanie i mierzenie jej efektywności w praktyce, np. za pośrednictwem kalkulatora CO2.

Po trzecie, liczy się efektywność ekonomiczna, czyli ograniczenie kosztów w wyniku praktykowania odpowiedzialności ekologicznej. Systematyczne wdrażanie zasad Zielonego Biura na przestrzeni kilku lat przyczynia się do kreowania kultury autentycznej odpowiedzialności. Przekłada się to na bardziej zmotywowanych i zaangażowanych (nie tylko ekologicznie) pracowników, którzy bardziej identyfikują się z firmą. Proekologiczne postawy pracowników przekładają się również na mierzalne oszczędności finansowe w funkcjonowaniu biura. W przypadku BZ WBK, który wdraża Zielone Biuro we wszystkich swoich oddziałach, oszczędności na zużyciu energii elektrycznej sięgają 4–5% rocznie.
Troska o środowisko naturalne umożliwia bankom i innym instytucjom finansowym wypracowanie praktycznych rozwiązań w ramach działalności biznesowej, które równocześnie redukują koszty, ograniczają oddziaływanie na środowisko oraz propagują wiarygodne postawy odpowiedzialności społecznej.

Więcej o ekostandardach, w tym też o Zielonym Biurze: www.ekostandardy.pl

Udostępnij:

Dołącz do naszej społeczności

Zarejestruj się bezpłatnie, otrzymasz dostęp do wykładów, najnowszych artykułów, wywiadów i podcastów.

Dowiedz się więcej