Przejdź do treści

NNO. Po stronie odpowiedzialności.

Komentujemy świat. Chcemy go zmieniać na lepszy.

Poznaj nas
Czy zróżnicowane społeczeństwa to nasza przyszłość? Rozmowa Elizy Michalik z prof. Pawłem Kaczmarczykiem Czy zróżnicowane społeczeństwa to nasza przyszłość? Rozmowa Elizy Michalik z prof. Pawłem Kaczmarczykiem
Dialog

Czy zróżnicowane społeczeństwa to nasza przyszłość? Rozmowa Elizy Michalik z prof. Pawłem Kaczmarczykiem


24 lutego, 2024

Kolejna, trzecia rozmowa Elizy Michalik z cyklu edukacyjnego na temat migracji, który realizujemy w ramach projektu społecznego NNO. Naszym gościem jest prof. Paweł Kaczmarczyk, który wyjaśnia m.in. czym jest swoboda mobilności, czy i jak migracja wpływa na rynek pracy a także różnice pomiędzy asymilacją a integracją. Zapraszamy

O migracjach w kontekście historii ludzkości i świata; pierwsze prawa migracyjne, jak wyglądało kiedyś przemieszczenie ludzi i jak daleko przesunęliśmy się w postrzeganiu migracji i przekraczaniu granic od XIX wieku. Czym jest swoboda mobilności?

Spojrzenie na kwestię migracji od strony rynku pracy – czy napływ cudzoziemców stanowi zagrożenie dla ryku pracy i jakie rozwiązania tworzyć i wdrażać, aby były one korzystne dla osób napływających i społeczeństwa rodzimego?

O migracji Polaków po akcesji Polski do Wielkiej Brytanii i jak ta kwestia została wykorzystana w czasie Brexitu

Dlaczego trzeba mówić o integracji a nie asymilacji i czy zróżnicowane społeczeństwa to nasza przyszłość?

Paweł Kaczmarczyk jest profesorem na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW (Katedra Ekonomii Ludności i Demografii) i od 2016 r. kieruje Ośrodkiem Badań nad Migracjami UW, z którym jest związany z Ośrodkiem od 1997 roku. Początek jego współpracy wiąże się z przełomowymi w polskich badaniach migracyjnych etnosondażami realizowanymi w wybranych regionach Polski. Obecne obszary zainteresowań to: szeroko pojęta ekonomia migracji, w szczególności przyczyny i konsekwencje międzynarodowych migracji zarobkowych, zależności między mobilnością a rynkiem pracy oraz zagadnienia polityki migracyjnej. Bada rzeczywistość migracyjną i stara się uczestniczyć w politycznej debacie na temat mobilności (w przeszłości był członkiem Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa RM). Prof. Kaczmarczyk jest także członkiem bądź współpracownikiem gremiów zajmujących się problematyką mobilności oraz migracji (m.in. Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk, IMISCOE) a także licznych instytucji krajowych oraz międzynarodowych, m.in.: IZA, Banku Światowego, OECD.

Udostępnij:

Dołącz do naszej społeczności

Zarejestruj się bezpłatnie, otrzymasz dostęp do wykładów, najnowszych artykułów, wywiadów i podcastów.

Dowiedz się więcej