Przejdź do treści

NNO. Po stronie odpowiedzialności.

Komentujemy świat. Chcemy go zmieniać na lepszy.

Poznaj nas
Biznes musi wzmocnić działania klimatyczne Biznes musi wzmocnić działania klimatyczne fot. Paulina Paterek
Eco-Społeczeństwo

Biznes musi wzmocnić działania klimatyczne


19 września, 2022

Konferencja programu Climate Leadership „Dlaczego Klimat?” organizowana przez UNEP/GRID-Warszawa, odbyła się w środę 14 września. Przedstawiciele instytucji międzynarodowych, ambasad, biznesu oraz eksperci rozmawiali o działaniach w kontekście globalnych wyzwań kryzysu klimatycznego. Nie zabrakło na niej przedstawicieli naszej fundacji i Grupy ANG.

Program Climate Leadership organizowany jest przez UNEP/GRID-Warszawa od 3 lat. Dzięki współpracy przedstawicieli nauki i biznesu daje firmom szansę na odpowiednie wypracowanie mierzalnych działań.

Celem transformacji modeli biznesowych jest osiągnięcie neutralności klimatycznej poprzez radykalną redukcję emisji gazów cieplarnianych, efektywne korzystanie z surowców, współpracę w całym łańcuchu wartości, czy podnoszenie świadomości pracowników i klientów. Program od samego początku realizowany jest w ścisłej współpracy z United Nations Environment Programme (UNEP).

Rozpoczynając konferencję Maria Andrzejewska, dyrektor generalna UNEP/GRID-Warszawa i inicjatorka programu Climate Leadership wezwała do jeszcze bardziej stanowczego działania w dziedzinie klimatu.

—  Jesteśmy dziś na ścieżce, prowadzącej do celu neutralności klimatycznej. Idziemy nią jednak za wolno. W obliczu rosnących emisji i często niezrealizowanych obietnic musimy wzmocnić nasze działania: klimatyczne, ale również te związane z utratą różnorodności biologicznej czy zanieczyszczeniami. — 

Prof. Bolesław Rok, współtwórca programu, zwrócił uwagę na istotny aspekt współpracy.

 Climate Leadership to budowanie społeczności wiedzy. Mamy świadomość, że jesteśmy tylko cząstką większej całości, może jednym przedziałem w pociągu transformacji. Ale w ramach tej społeczności chcemy coraz lepiej służyć biznesowi, żeby biznes mógł naprawdę służyć wszystkim interesariuszom, mając wyłącznie pozytywny wpływ na klimat i środowisko naturalne. Nasz projekt nie ma charakteru odgórnego. Coraz więcej w nim działań poziomych, współpracy poszczególnych uczestników czy rosnącej ilości ich działów. Nasza klimatyczna rodzina rośnie!

Do uczestników konferencji zwróciła się Shereen Zorba, szefowa UN SPBF (Head of the Secretariat of the UN Science-Policy-Business Forum). —

Mitygacja jest ważna, ale nie dla wszystkich. Nie może być realizowana w oderwaniu od innych inicjatyw, wzmacniających odporność na zmieniający się klimat. Mamy wszystko, czego potrzebujemy do sukcesu…  I wszystko do stracenia, jeśli nam się nie uda. dodała.

W 3. edycji Climate Leadership wzięło udział 15 firm. Od początku trwania programu już 28 przedsiębiorstw podjęło łącznie 38 zobowiązań, dążąc do zmniejszania swojego negatywnego wpływu na klimat.

fot. Paulina Paterek

Współpraca i dzielenie się wiedzą na rzecz klimatu

W wypracowaniu wymiernych zobowiązań firmom uczestniczącym w Programie pomaga pokaźne grono eksperckie. Z programem Climate Leadership związanych jest już ponad 140 osób, specjalistów w szerokim zakresie dziedzin, takich jak: zmniejszanie śladu węglowego, gospodarka o obiegu zamkniętym, innowacje na rzecz klimatu, ochrona bioróżnorodności, efektywność energetyczna i surowcowa, ale również edukacja czy komunikacja. To unikalna społeczność osób z pasją, wspierających firmy wiedzą, ale przede wszystkim inspirujących do dalszego działania.

Świat nauki jest dziś zgodny co do bezsprzecznej potrzeby odejścia od paliw kopalnych. Podczas jednego z paneli dr Dorota Jarosinska z World Health Organization powiedziała, że:

Dekarbonizacja nie jest tylko opcją jest dziś koniecznością. Zobaczymy to, gdy myśleć będziemy nie tylko o kosztach zmian, ale również o kosztach ich zaniechania.

Z kolei prof. Piotr Wachowiak, rektor Szkoły Głównej Handlowej, zaapelował:

Groźna sytuacja gospodarcza nie upoważnia nas do obniżania naszych ambicji klimatycznych. Instytucje, takie jak uczelnie wyższe, muszą dawać przykład swoim działaniem, poszerzać działania na rzecz edukacji klimatycznej oraz pola współpracy między różnymi podmiotami.

Program Climate Leadership jest odpowiedzią UNEP/GRID-Warszawa na rezolucję UNEP/EA.4/.5 'Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe’, przyjętą w 2019 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Jej treść wzywa światowy biznes do przyjęcia aktywnej roli w przeciwdziałaniu kryzysowi klimatycznemu.  Konferencja zorganizowana przez UNEP/GRID-Warszawa wpisuje się w aktualne wydarzenia ONZ. Dzień wcześniej, 13 września, w Nowym Jorku odbyła się 77 sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ, a w dniach  6-18 listopada 2022 r. odbędzie się 27. Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP27).

Udostępnij:

Dołącz do naszej społeczności

Zarejestruj się bezpłatnie, otrzymasz dostęp do wykładów, najnowszych artykułów, wywiadów i podcastów.

Dowiedz się więcej